expressief portret

een expressief portret van een vrouw wiens hoofd overgaat in een bewegelijke oceaan